Sản phẩm trước & sau khi Makeup

Cùng Mai Đỗ nhìn lại thành quả sau mỗi lần Makeup cho khách hàng yêu quý nhé !