Bạn sẽ làm được gì sau khi học tại Store?

Khoá học làm tóc chuyên nghiệp

Chi phí 1 khoá học
20.000.000Đ
Thời gian học: 02 Tháng
(1 tuần 04 buổi) Thời gian 3 tiếng/ 1 buổi

Cốp đồ học tóc chi phí: 3.000.000Đ

Lưu ý rằng chúng tôi chỉ đào tạo thực tế, cầm tay chỉ việc, tuyệt đối không dạy những kiến thức hão huyền, khó nắm bắt. 

Lý thuyết chỉ là một phần nhỏ còn lại sẽ là support 1:1 giữa chuyên gia tóc & học viên trong quá trình thực hành để đạt hiệu quả tốt nhất!

Sản phẩm của học viên