Bạn sẽ làm được gì sau khi học tại Store?

  • Trong quá trình học, học viên sẽ được chuyên gia làm tóc tại Store hướng dẫn thành thạo 20 kiểu tóc chính & 02 kiểu do học viên tự chọn là 22 kiểu.
  • Mỗi kiểu tóc chính học viên sẽ có thể phát triển thành 3 - 4 kiểu nhỏ tuỳ theo từng trường hợp & đối tượng khách hàng khác nhau.

Khoá học làm tóc chuyên nghiệp

Chi phí 1 khoá học
20.000.000Đ
Thời gian học: 02 Tháng
(1 tuần 04 buổi) Thời gian 3 tiếng/ 1 buổi

Cốp đồ học tóc chi phí: 3.000.000Đ

Lưu ý rằng chúng tôi chỉ đào tạo thực tế, cầm tay chỉ việc, tuyệt đối không dạy những kiến thức hão huyền, khó nắm bắt. 

Lý thuyết chỉ là một phần nhỏ còn lại sẽ là support 1:1 giữa chuyên gia tóc & học viên trong quá trình thực hành để đạt hiệu quả tốt nhất!

Sản phẩm của học viên