Bạn sẽ làm được gì sau 05 buổi học tại Store?

Đặc biệt sau khi kết thúc khoá học bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học tại Mai Đỗ Makeup Store.

Khoá học nâng cao 05 buổi

tại Hà Nội
15.000.000Đ
GIÁ GỐC 40.000.000Đ
Thời gian: 05 buổi (30 giờ)
Tại TP.HCM
15.000.000Đ
GIÁ GỐC 40.000.000Đ
Thời gian: 05 buổi (30 giờ)

Đăng kí theo nhóm từ 02 người trở lên giảm thêm 500.000Đ/ 01 người.

Sản phẩm của học viên