Bạn sẽ làm được gì sau 05 tháng học tại Store?

Khoá học Makeup chuyên nghiệp

Chi phí 1 khoá học
40.000.000Đ
Thời gian học: 05 Tháng
Thời gian: 3 tiếng/ 1 buổi (1 tuần 03 buổi)

Tặng cốp đựng đồ makeup trị giá 3.500.000 VNĐ

cho học viên đăng ký trước 30/08/2020

Tất cả các buổi học đều do Mai Đỗ trực tiếp giảng dạy!

Tất cả các buổi học đều do Mai Đỗ trực tiếp giảng dạy!

Sản phẩm của học viên